Daniel

Treningsplanlegging

Ønsker du å ta klatringen din et steg videre? Crux fysioterapi tilbyr nå treningsplanlegging slik at du har bedre forutsetninger for å nå dine mål. I løpet av en times samtale kartlegges dine mål, ønsker og forutsetninger. Deretter utarbeider Daniel en individualisert plan på ønsket lengde. Ønsker du å måle effekt og framgang, anbefales også …

Treningsplanlegging Read More »

Testing av styrke

Ved testing av isometrisk finger- og overkroppsstyrke kan du få en enda mer strukturert og målbar tilnærming til treningen din. Gjennom ulike isometriske styrketester for fingre og overkropp kan vi optimalisere treningen din basert på dine individuelle resultater. Resultatene du får er også ypperlige for å måle progresjon før og etter en treningsperiode.  Etter testing …

Testing av styrke Read More »

Slynger optimalisert behandling fysioterapi

Optimalisert behandling

Optimalisert behandling vil i stor grad være basert på tilpasning av aktivitet og belastning. Vi vil bruke mye tid på å optimalisere et behandlingsopplegg der du selv må være delaktig. Motivasjon og gjennomføringsevne vil i de fleste tilfeller være avgjørende for om du lykkes eller ikke. Behandlingen vil selvfølgelig tilpasses individuelt basert på dine mål …

Optimalisert behandling Read More »

Undersøkelse fysioterapi

Undersøkelse

Jeg legger stor vekt på å gjøre en grundig og systematisk undersøkelse. Her utforsker vi både fysiske, psykiske og sosiale faktorer som kan påvirke din helse. Dette er viktig for å kartlegge dine utfordringer og behov. Vi bruker tid på å nøste i hva som er de bakenforliggende årsakene til skaden/smerten. Sammen setter vi mål …

Undersøkelse Read More »